fbpx
 

Czym różni się dentysta od stomatologa?

uśmiechnięta dentystka

Czym różni się dentysta od stomatologa?

W Polsce te dwa określenia są często używane zamiennie, ale czy to rzeczywiście synonimy? Czy gabinet stomatologiczny może być prowadzony zarówno przez dentystę, jak i stomatologa? W tym artykule postaramy się wyjaśnić te kwestie, aby każdy pacjent wiedział, do kogo może udać się po pomoc w przypadku problemów z uzębieniem.

Dentysta czy stomatolog – jaka to różnica?

W wielu krajach, w tym również w Polsce, dentysta i stomatolog to osoby posiadające takie same kompetencje i uprawnienia do świadczenia opieki stomatologicznej. Przez długie lata jednak pojęcia te były rozumiane inaczej, co może być mylące dla niektórych pacjentów.

Różnica jest wyłącznie w tym, kiedy zostały ukończone studia medyczne, gdyż w roku 2002 ujednolicono przepisy unijne, a wraz z nimi pojęcia stomatolog i dentysta. Po tej zmianie absolwenci otrzymują tytuł lekarza dentysty, podczas gdy przed rokiem 2002 uzyskiwali tytuł lekarza stomatologa. Jednak poza nazewnictwem, nie ma różnic. A jeśli akurat chcesz skorzystać z pomocy stomatologa lub dentysty, zapraszamy Cię do naszego gabinetu stomatologicznego w Łodzi.

Dentysta i stomatolog a uprawnienia medyczne

W Polsce, aby zostać dentystą lub stomatologiem, należy ukończyć 5-letnie studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym. Ich absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. Następnie, aby móc praktykować w swoim zawodzie, trzeba odbyć 2-letni staż podyplomowy w gabinecie stomatologicznym. Dopiero po jego zakończeniu i zdaniu odpowiednich egzaminów można uzyskać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu. Dyplomowany dentysta może ubiegać się o specjalizację w jednej z dziedzin, np.: stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, ortodoncja czy periodontologia.